kwaliteit
Voor het uitoefenen van ons beroep houden wij onze kennis en kunde regelmatig op peil. Onder andere door vakliteratuur bij te houden zowel op gedrukte media als media die via het internet wordt verspreid.
Met collega's in een kleine studiegroep voeren wij regelmatig intercollegiaal overleg om over de nieuwste ontwikkelingen in de tandheelkunde van gedachten te wisselen.

Voor onze beroepsontwikkeling worden door alle medewerkers van onze praktijk regelmatig cursussen en congressen gevolgd.