verzekering
Sinds 1996 wordt de tandheelkunde voor volwassenen niet meer uit de basisverzekering vergoed. U bent vrij om al dan niet aanvullend te verzekeren voor tandheelkundige behandeling. Wilt u de verschillen zien tusen de aanvullende verzekeringen, dan bezoekt u www.vergelijkmondzorg.nl.

U kunt dan letten op de maximale jaarpremie in verhouding tot de maximale jaarvergoeding.

Draagt u een volledig kunstgebit en wilt u deze vernieuwen? De kosten worden deels vergoed uit de basisverzekering (na aftrek van het eigen risico).

Voor het maken van een volledig kunstgebit en een volledig klikgebit hebben wij een overeenkomst met Menzis.